ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

.τηλεκπαίδευση

Εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα μέσα για την διευκόλυνση
των σπουδαστών μας

Τα κέντρα μας πρωτοπόρα και στον τομέα της τηλεκπαίδευσης σας παρέχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο και να συμμετέχετε οπτικοακουστικά σε οποιαδήποτε γλώσσα και επίπεδο επιθυμείτε είτε σε τμήμα είτε σε ιδιαίτερο μέσω της πλατφόρμας zoom.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας