Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

CEFR

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων.

Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να περιγράψει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

a.βασικές γνώσεις

a1.beginner

Μπορεί να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει την γλώσσα της καθημερινότητας, να συστηθεί, να ρωτήσει και να δώσει απαντήσεις για προσωπικά θέματα όπως για το που μένει, και να συμμετάσχει σε μια απλή συζήτηση με την προϋπόθεση ο συνομιλητής του να μιλάει αργά και καθαρά.

a2.elementary

Μπορεί να κατανοεί προτάσεις και κοινές εκφράσεις καθώς και να επικοινωνεί για θέματα που του είναι γνωστά όπως βασικές οικογενειακές και προσωπικές πληροφορίες, ψώνια, επαγγελματική κατάσταση. Μπορεί να περιγράψει με απλό τρόπο το παρελθόν του, το περιβάλλον στο οποίο ζει και τις ανάγκες του.

b.ανεξάρτητος ομιλητής

b1.intermediate

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία κοινών συζητήσεων για θέματα που σχετίζονται με την δουλειά, το σχολείο ή τον ελεύθερο χρόνο κτλ. Μπορεί να ανταπεξέλθει στις περισσότερες καταστάσεις που θα βρεθεί αντιμέτωπος στην χώρα που μιλιέται η γλώσσα. Μπορεί να παράξει απλό γραπτό κείμενο για θέματα γνωστά ή προσωπικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να εκθέσει συνοπτικά γνώμες και σχέδια.

b2.upper intermediate

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός πολύπλοκου κειμένου. Μπορεί να επικοινωνήσει με ένα βαθμό ευφράδειας που κάνει την επικοινωνία εύκολη με τους ντόπιους. Μπορεί να παράξει σαφές και λεπτομερές γραπτό κείμενο πάνω σε διαφορετικά θέματα καθώς και να εκφράσει άποψη δίνοντας τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα.

c.ικανός ομιλητής

c1.advanced

Μπορεί να κατανοήσει μεγάλης γκάμας κείμενα μεγάλα σε μέγεθος και με απαιτήσεις. Μπορεί να εκφραστεί με ευφράδεια και αυθορμητισμό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την γλώσσα αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς λόγους. Μπορεί να παράξει σαφή κείμενα με σωστή δομή πάνω σε πολύπλοκα θέματα.

c2.mastery or proficiency

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές παρουσιάζοντας επιχειρηματολογία με πλήρη συνάφεια. Μπορεί να εκφραστεί με εξαιρετική ευφράδεια, αυθόρμητα και με λεπτομέρεια στην διαφοροποίηση των εννοιών ακόμα και αν είναι αποχρώσεις εννοιών ακόμα και αν πρόκειται για τις πιο περίπλοκες καταστάσεις.