Σας εγγυώμαστε 100% επιτυχία!

Επίσημο εξεταστικό κέντρο και computer center Vellum Cambridge.

Τα Eurocentres απο τους πρώτους στον τομέα της πληροφορικής με πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας σας παρέχουν στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα ολα τα πιστοποιημένα πτυχία πληροφορικής (vellum diplomat in IT Skills,Ecdl,Microsoft).

Ολα τα πτυχία γνώσης πληροφορικής που παρέχουμε ειναι πιστοποιημένα απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού).