πληροφορική.00100101

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

.πληροφορική

Επίσημο εξεταστικό κέντρο και computer center Vellum Cambridge

εγγυόμαστε 100% επιτυχία!

Τα Eurocentres από τους πρώτους στον τομέα της πληροφορικής, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας, σας παρέχουν στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα πιστοποιημένα πτυχία πληροφορικής (vellum diplomat in IT Skills, ECDL, Microsoft).

ΠΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Όλα τα πτυχία γνώσης πληροφορικής που παρέχουμε είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Πληροφορικής