γερμανικά.deutsch

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

.γερμανικά

Οι μαθητές μας αποκτούν αναγνωρισμένο πτυχίο της Γερμανικής γλώσσας

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

  • A1

  • A2

  • B1

  • B2

  • C1

  • C2

Επίπεδα Γερμανικών – Τάξεις

Τα επίπεδα (Τάξεις) που διδάσκονται στα κέντρα μας είναι:

Τάξη Χρόνος Φοίτησης Εβδομ. Ωρες Πτυχία
G JUNIOR 1 1.5
G1 1 3
G2 1 3 Fit 1 (A1)
G3 1 3 Fit 2 (A2)
G4 1 3-4 B1
G5 1 3-4 B2
G6 1 3-4 C1
G7 1 3-4 C2

Πτυχία Γερμανικών

Τα επίπεδα A1 έως C2 των Τμημάτων Γερμανικών και των Εξετάσεων του Goethe-Institut αντιστοιχούν στο Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEF). Στην Ελλάδα γίνονται επιπλέον υποδιαιρέσεις των επιπέδων αυτών:

Επίπεδα του Goethe-Institut Επίπεδα του CEF Πτυχία του Goethe-Institut
A1 A1 Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1
A2 A2 Fit in Deutsch 2 / Start Deutsch 2
B1.1 / B1.2 B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche/ Zertifikat Deutsch
B2.1 / B2.2/ B2.3 B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf / Goethe-Zertifikat B2 / Test Deutsch als Fremdsprache
C1.1 / C1.2/ C1.3 C1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch / Goethe-Zertifikat C1 / Test Deutsch als Fremdsprache
C2.1 / C2.2/ C2.3 C2 Goethe-Zertifikat C2 / Großes Deutsches Sprachdiplom

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Γερμανικών με διεθνή αναγνώριση