γαλλικά.française

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

.γαλλικά

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για όλα τα αναγνωρισμένα Πτυχία

σε συνεργασία

με το γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Τα “EUROCENTRES” βάζουν το δικό τους λιθαράκι στην περαιτέρω προώθηση της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα: ανήκουν πλέον στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κέντρων Ξένων Γλωσσών με το Γαλλικό Ινστιτούτο, σηματοδοτήθηκαν με την ειδική πινακίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, προετοιμάζοντας τους μαθητές τους μόνο για τα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα DELF – DALF – SORBONNE.

 • DELF A1

 • DELF A2

 • DELF B1

 • DELF B2

 • DALF C1

 • DELF C2

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Στα Κέντρα μας προετοιμάζονται τα καινούργια επίπεδα του Delf Primaire (A1 και Α2) αποκλειστικά για παιδιά δημοτικού,
Delf A1 – A2 – B1 – B2 – Dalf C1,C2 σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Γλωσσών.

DELF A1

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF C1

Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

DALF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γαλλικά γιατί;

2η μητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας εκτός των Αγγλικών, είναι ένα πολύ δυνατό προσόν για τις ημέρες μας. Οι λόγοι για να επιλέξουμε τα γαλλικά είναι πάρα πολλοί. Μερικοί από αυτούς παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Είναι η 2η μητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Είναι η 2η ξένη γλώσσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η γαλλική γλώσσα είναι η 3η γλώσσα στο Internet
 • 890 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε γαλλόφωνες χώρες
 • 220 εκατομμύρια γαλλόφωνοι στον κόσμο

απαραίτητη γλώσσα στον τουριστικό τομέα

 • Είναι απαραίτητη γλώσσα στον τουριστικό τομέα
 • Γνωρίζοντας Γαλλικά μαθαίνουμε πιο εύκολα ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Στην Ελλάδα, οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι οι πρώτοι επενδυτές και οι πρώτοι αλλοδαποί εργοδότες

Η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας  μπορεί να ξεκινήσει άνετα από την Δ’ Δημοτικού, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση της, με την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου, πριν το Λύκειο.

Επίπεδα Γαλλικών – Τάξεις

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν τα κέντρα μας είναι:

Τάξη Χρόνος Φοίτησης Εβδομ. Ωρες Πτυχία
Cours 1 1 2,5
Cours 2 1 3 DELF A1
Cours 3 1 3 DELF A2
Cours 4 1 4 DELF B1
Cours 5 1 4 DELF B2 / SORBONNE B2
Cours 6 1 4 DALF C1 / SORBONNE I
Cours 7 1 4 DALF C2 / SORBONNE II

Διαβάθμιση διπλωμάτων Γαλλικού Ινστιτούτου

Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών Νέο σύστημα Εξετάσεις Βρετανικού Συμβουλίου ΑΣΕΠ Παλαιό σύστημα Εξετάσεις Sorbonne
C2 DALF C2 Proficiency Άριστη Γνώση DALF SORBONNE II
C1 DALF C1 Advanced Πολύ καλή Γνώση DELF 2nd degré SORBONNE I
Β2 DELF B2 Sorbonne B2 Lower Καλή Γνώση
Β1 DELF B1 PET Μέτρια Γνώση
Α2 DELF A2 KET
Α1 DELF A1

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Γαλλικών με διεθνή αναγνώριση