ιταλικά.italiano

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

.ιταλικά

Η δεύτερη σε ζήτηση ξένη γλώσσα στην Ελλάδα μετά τα αγγλικά

Ένα εφόδιο για παιδιά κι ενήλικες

Τα ιταλικά είναι ήδη στα σχολεία! Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά σας να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας στις Σχολές μας εύκολα και ευχάριστα, με λίγες μόνο ώρες παρακολούθησης την εβδομάδα, τη δεύτερη σε ζήτηση ξένη γλώσσα στην Ελλάδα μετά τα αγγλικά.

Τα προγράμματά μας προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις των Πτυχίων του Università per Stranieri di Perugia και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

  • ΚΠΓ Β1 / CELI 2

  • ΚΠΓ Β2 / CELI 3

  • ΚΠΓ Γ1 / CELI 4

  • CELI 5

Τμήματα ενηλίκων

Elementare – Intermedio

Εξασφάλιση των βασικών δομών και μηχανισμών. Κάλυψη του βασικού λεξιλογίου.

  • Διάρκεια 9 μήνες.
  • Εξετάσεις CELI (1,2), ΚΠΓ (Β1).

Medio

Εμπλουτισμός λεξιλογίου, επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εμπέδωση του στο λόγο, τόσο τον γραπτό όσο και τον προφορικό.

  • Διάρκεια 9 μήνες.
  • Εξετάσεις CELI (3), ΚΠΓ (Β2).

Superiore – Avanzato

Τμήμα – επίπεδο τελειοποίησης. Προσωπικός δημιουργικός χειρισμός της γλώσσας.

  • Διάρκεια 9 μήνες.
  • Εξετάσεις CELI (4,5), ΚΠΓ (Γ1), Diploma.

Επίπεδα Ιταλικών – Τάξεις

Τάξη Χρόνος Φοίτησης Εβδομ. Ωρες Πτυχία
Ital1 1 2
Ital2 1 2.5
Ital3 1 3 CELI1 / Α1-Α2
Ital4 1 3 CELI2 / Β1
Ital5 1 3-4 CELI4 / Γ1
Ital6 1 4 CELI5
Ital7 1 4 DALF C2 / SORBONNE II

Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας για την ιταλική γλώσσα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε. ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Μέτρια γνώση B1 ΚΠΓ Β1 / CELI 2
Καλή γνώση B2 ΚΠΓ Β2 / CELI 3
Πολύ καλή γνώση C1 ΚΠΓ Γ1 / CELI 4
Άριστη γνώση C2 CELI 5

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Ιταλικών με διεθνή αναγνώριση