αγγλικά.english

OCN LONDON & CAMBRIDGE

.αγγλικά

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για όλα τα αναγνωρισμένα Πτυχία

  • CAMBRIDGE ENGLISH

  • IELTS

  • LRN

  • OCN LONDON

  • NOCN

  • GMAT

  • MSU

  • TOEFL

  • TOEIC

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ CAMBRIDGE ENGLISH

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για όλα τα αναγνωρισμένα Πτυχία

A1

beginner

Τα Starters, Movers & Flyers είναι τρία επίπεδα στα οποία ελέγχεται πόσο αποδίδουν τα παιδιά μικρής ηλικίας στο ακουστικό (Listening), στα προφορικά (Speaking), στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και στον γραπτό λόγο (Writing). Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις A1, τους εξοικειώνει με τις εξετάσεις των ανώτερων Πτυχίων, και έτσι συντελεί έμμεσα στην αποβολή του άγχους τους για τις εξετάσεις.

A2

elementary

Επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το A2 αναγνωρίζει την ικανότητα του κατόχου να χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά σε βασικό επίπεδο καθημερινής φρασεολογίας.

B1

intermediate

Επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το B1 καθορίζει την γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) σε ένα μέσο επίπεδο και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως Μέτρια Γνώση.

B2

upper intermediate

Επίπεδο B2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το B2 είναι ένα επίπεδο που αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει άνω του μέσου επίπεδο γνώσης στα Αγγλικά τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό λόγο.

C1

advanced

Επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το C1 είναι επίπεδο για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους που αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει υψηλή γνώση στα προφορικά και γραπτά Αγγλικά.

C2

mastery of proficiency

Επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το C2 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτά και προφορικά.

τα eurocentres είναι

εξεταστικά κέντρα του OCN LONDON

gold preparation centre του CAMBRIDGE

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Αγγλικών με διεθνή αναγνώριση