.πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προς τους μαθητές/σπουδαστές

Αυτή η Πολιτική περιέχει τις βασικές πληροφορίες για το πώς και γιατί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Eurocentres Μαυροειδάκου συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα και τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες.

Τα Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν ως άτομο. Για παράδειγμα, πληροφορίες που πρέπει να λάβουμε για εσάς κατά την εγγραφή σας (όνομα, διεύθυνση κατοικίας κλπ.) αλλά και πληροφορίες σχετικά με το πόσο καλά ανταποκρίνεστε στα μαθήματά σας εντός του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (επιδόσεις, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.). Οι φωτογραφίες και τα βίντεο στα οποία πιθανόν να απεικονίζεστε θεωρούνται επίσης προσωπικά δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς και γιατί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Eurocentres Μαυροειδάκου συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία και τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες. Ακολούθως, εξηγεί τα δικαιώματα και τις αποφάσεις που μπορείτε να λάβετε αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι ο υπεύθυνος στο σχολείο μας για το σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών μας. Ο διευθυντής μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Μπορείτε επίσης να λάβετε αντίγραφο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα μας ( www.eurocentres.gr ), επικοινωνώντας με το Κέντρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eurocentres.gr, καλώντας στο 2104940988 ή απευθυνόμενοι στο προσωπικό του Κέντρου.

16 ετών ή μικρότεροι

Αν είστε κάτω των 16 ετών, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτήν τη Πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν είστε κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να μας παρέχετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο μετά από ρητή άδεια των γονέων ή του κηδεμόνα σας.

Τι είναι “προσωπικά δεδομένα”;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που το Κέντρο Ξένων Γλωσσών συλλέγει και διατηρεί σχετικά με εσάς και οι οποίες σας προσδιορίζουν σαν άτομο.

Οι κατηγορίες των πληροφοριών που πιθανόν συγκεντρώνουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Προσωπικές πληροφορίες – π.χ. ονόματα και διευθύνσεις, ημερομηνία γέννησης
 • Χαρακτηριστικά – π.χ. εθνικότητα, γλώσσα, υπηκοότητα, χώρα γέννησης
 • Πληροφορίες παρακολούθησης – π.χ. αριθμός απουσιών και λόγοι απουσίας, φωτογραφίες ή και βιντεοσκοπήσεις στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Πληροφορίες αξιολόγησης – π.χ. αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ή διαγωνισμάτων
 • Σχετικές ιατρικές πληροφορίες, αν και εφόσον απαιτούνται
 • Πληροφορίες συμπεριφοράς – π.χ. διαγωγή εντός του Κέντρου, συστάσεις κ.α.

Ενώ η πλειοψηφία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στο σχολείο είναι υποχρεωτική ενέργεια, για παράδειγμα στα πλαίσια της συμφωνίας μας ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε (εκτέλεση σύμβασης), ορισμένα άλλα δεδομένα παρέχονται σε εθελοντική βάση. Κατά τη συλλογή αυτών των δεδομένων, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων του, θα σας ενημερώσει εάν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε αυτά τα δεδομένα ή εάν απαιτείται η συναίνεσή σας. Όπου απαιτείται η συναίνεση, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα σας δώσει συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται αυτά τα δεδομένα, πώς θα χρησιμοποιηθούν αλλά και πληροφορίες για ανάκληση αυτής συναίνεσης εκ μέρους σας.

Ποιος επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας;

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Eurocentres Μαυροειδάκου είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ενεργεί ως εκπρόσωπος του σχολείου όσον αφορά τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και ο ρόλος του είναι να εποπτεύει και να παρακολουθεί τις διαδικασίες προστασίας των δεδομένων του σχολείου και να διασφαλίζει ότι αυτές συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να σταλούν προς επεξεργασία σε κάποιον τρίτο, ο οποίος καλείται εκτελών την επεξεργασία. Όταν το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μοιράζεται τα δεδομένα σας με έναν τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία, για παράδειγμα προκειμένου να σας στείλουμε ενημερωτικά μηνύματα μέσω εταιρειών που στέλνουν τέτοιου είδους μαζικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, επιβάλλονται σε αυτόν τον τρίτο τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Eurocentres Μαυροειδάκου.

Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Πρωταρχικός λόγος για τη συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών είναι πάντα η παροχή εκπαίδευσης προς τους μαθητές και σπουδαστές μας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα καθώς και από πού προέρχονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα έντυπα εγγραφής που συμπληρώνετε μας δίνουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Αντίστοιχα, παίρνουμε πληροφορίες από τους καθηγητές σας.
 • Κάποιες φορές ίσως χρειαστεί να λάβουμε ιατρικής φύσεως πληροφορίες από εσάς ή από άλλους επαγγελματίες, αν και εφόσον αυτό απαιτείται για να την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων ή τυχόν εξετάσεων. Για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζουμε εάν είστε αλλεργικοί σε κάτι ή αν μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια σε κάποια εργασία.
 • Χρησιμοποιούμε Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης για να βεβαιωθούμε ότι οι χώροι του Κέντρου είναι ασφαλείς. Το Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης δεν χρησιμοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους, όπως π.χ. οι αίθουσες ή οι τουαλέτες, παρά μόνο στα σημεία εισόδου και εξόδου του Κέντρου.
 • Με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες ή βίντεο που σας απεικονίζουν για τις ιστοσελίδες μας ή για ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή για το ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου ώστε να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο τι κάνουμε εδώ και να διαφημίσουμε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Μπορεί να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο αφού θα έχετε φύγει από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Eurocentres Μαυροειδάκου.
 • Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και άλλων ειδήσεων στην ιστοσελίδα μας ή εντός του Κέντρου καθώς και σε έντυπο προωθητικό υλικό αλλά και άρθρα και φωτογραφίες για να ενημερώσουμε άλλους ανθρώπους για το τι κάνουμε στο Κέντρο.
 • Συχνά σας στέλνουμε πληροφορίες για να σας ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει στο σχολείο, για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
 • Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες οικονομικής φύσεως, για παράδειγμα αρχείο εισπράξεων ή οφειλών.

Νομικοί λόγοι για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας

Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Κέντρο Ξένων Γλωσσών επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα είναι προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών αλλά και προκειμένου να μπορεί να παρέχει εκπαίδευση προς τους μαθητές και σπουδαστές του.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 • όταν υπάρχει ξεκάθαρη συγκατάθεση του μαθητή
 • όταν πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει μιας συμφωνίας (σύμβασης), για παράδειγμα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που επιθυμείτε και να παρακολουθήσετε μαθήματα στο Κέντρο
 • όταν έχουμε έννομο συμφέρον προς τούτο, δηλαδή έναν καλό λόγο να το πράξουμε. Για παράδειγμα, προκειμένου να προωθήσουμε τους σκοπούς της επιχείρησής μας ή για να εξασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια
 • προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις, αν δηλαδή ο νόμος μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για κάποιο λόγο, για παράδειγμα έκδοση αποδείξεων για φορολογικούς λόγους
 • για την προστασία των ιδιαίτερα σημαντικών (ζωτικών) συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου, όταν το άτομο αυτό δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, για παράδειγμα εάν τραυματιστεί σοβαρά και είναι αναίσθητο θα χρειαστεί να μοιραστούμε δεδομένα αυτού του ατόμου με νοσοκομεία ή γιατρούς
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υποθέσεων

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Eurocentres Μαυροειδάκου δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, παρά μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να τα κρατήσουμε για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.

Κατά βάση, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρειάζεται για να σας εκπαιδεύσουμε. Επιπλέον, θα διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες αφού έχετε εγκαταλείψει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, για παράδειγμα, για να μπορέσουμε να μάθουμε τι ενδεχομένως έχει συμβεί σε περίπτωση κάποιας καταγγελίας ή σε περιπτώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για κάποιο χρονικό διάστημα εκ του νόμου, για παράδειγμα αναφορικά με τα λογιστικά μας αρχεία.

Θα ανακοινωθούν τα στοιχεία μου σε τρίτους;

Κάποιες φορές χρειάζεται να μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε με το οικογενειακό περιβάλλον του ίδιου του ατόμου ή και με άλλους φορείς. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, οφείλουμε να συμμορφωθούμε με όλες τις πτυχές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ακολουθεί μια ενδεικτική περιγραφή των τύπων των φορέων που μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μερικές από τις προσωπικές σας πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λόγους:

 • Το προσωπικό του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που ζητήσατε.
 • Τα μέλη της οικογένειάς σας, όπως ένας γονέας ή ένας κηδεμόνας, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για ένα θέμα που σας αφορά.
 • Φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης, παραδείγματος χάριν, της αποθήκευσης ή της λειτουργίας του ιστοτόπου και των βάσεων δεδομένων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων, τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων μας από εξειδικευμένους επαγγελματίες ή της συνεργασίας με τράπεζες μέσω των οποίων μας πληρώνετε κλπ.).
 • Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε προσωπικές σας πληροφορίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, αν τραυματιστεί κάποιος ενώ βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και χρειαστεί να δώσουμε πληροφορίες σε νοσοκομεία ή γιατρούς.
 • Την ασφαλιστική εταιρεία μας, για παράδειγμα, αν υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό στο Κέντρο.
 • Τους νομικούς μας συμβούλους ή αντίστοιχους συνεργάτες, σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς το Κέντρο.

Αποστολή προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε αποθηκεύονται μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και άρα προστατεύονται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Κέντρο ποτέ δε θα μεταφέρει δεδομένα του παιδιού σας εκτός ΕΟΧ κι αν προκύψει τέτοια ανάγκη, τούτο θα λάβει χώρα μόνο εφόσον λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες σας προστατεύεται επαρκώς σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας όλες τις κατάλληλες διαθέσιμες λύσεις ασφαλούς διασυνοριακής μεταφοράς, που ορίζει ο νόμος.

Ποιά είναι τα δικαιώματά μου;

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ως άτομα και υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το ποια δεδομένα σας τηρεί το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, πως τα χρησιμοποιεί αλλά και να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Όταν έχουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις χρησιμοποιούμε με ηλεκτρονικά μέσα και αυτοματοποιημένο τρόπο (όχι δηλαδή σε έγγραφη μορφή) στα πλαίσια μιας συμφωνίας (εκτέλεσης σύμβασης) μαζί σας ή με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον άλλον πάροχο υπηρεσιών σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή (δικαίωμα φορητότητας).
 • Να ζητήσετε να διορθωθούν ή να ενημερωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα διαγραφής), εκτός αν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διατηρούμε τα δεδομένα σας ή αν εκκρεμεί μία νομική υπόθεση.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε τον περιορισμό του τρόπου που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα περιορισμού).
 • Να ζητήσετε από εμάς να μη χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης ή μάρκετινγκ είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα προώθησης που σας στέλνουμε είτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας (δικαίωμα αντίρρησης στην άμεση προώθηση).
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών σε όσες περιπτώσεις μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο (δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης).
 • το δικαίωμα να απευθυνθείτε σχετικά με εμάς στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα αναφοράς σε Αρχή).

Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και πως μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά.

Διαχείριση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της παραβίασης, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα αναλάβουμε άμεσα ορισμένα μέτρα, όπως:

 • Θα περιορίσουμε το εύρος της παραβίασης
 • Θα λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της
 • Θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες Αρχές
 • Θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει
 • Θα αξιολογήσουμε τον τρόπο που αντιδράσαμε για να βελτιωθούμε

Ακολούθως, θα ζητήσουμε καθοδήγηση και οδηγίες από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της παραβίασης δεδομένων, καθώς και εάν και πότε είναι απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παραβίαση.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Αυτή η Πολιτική Προστασίας έχει σκοπό να εξηγήσει πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε επιπλέον ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν τη Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Τυχόν τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή εναλλακτικά θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τον Οκτώβρη του 2018.